Om BNF

Historie
Høsten 2022 vedtok begge kommunens næringsforeninger å slå seg sammen for å forene ressurser og samle hele næringslivet i Bamble. Stiftelsesmøte ble gjennomført 20. oktober 2022 og det nye styret påbegynte sitt arbeid med å forme den nye foreningen. Med tilskudd fra Bamble kommune og Skagerakstiftelsen fikk foreningen økonomi til å løfte arbeidet til et høyere nivå og den 1. april 2023 ble Mette Lilleberg ansatt som daglig leder i foreningen i 100% stilling.

Formål
Foreningen er en felles forening for alle næringsinteresser i Bamble. Foreningens formål er å være en samlet interesseorganisasjon for næringslivet i hele Bamble og samle næringslivet og det offentlige til å gjennomføre effektive tiltak som styrker utviklingen av næringslivet i hele Bamble gjennom å:

 • Synliggjøre, markedsføre og formidle informasjon om medlemmenes produkter og tjenester gjennom felles nettsider, ulike arrangementer og andre tiltak
 • Samarbeide med det offentlige om å utvikle overordnet næringspolitikk og skape en offensiv strategi for å utvikle næringslivet i Bamble slik at Bamble blir en av landets mest moderne og attraktive kommuner å drive næring i, besøke og leve og bo i.

Foreningen skal:

 • Være en sentral og samlet markedsføringskanal for medlemsbedriftene
 • På oppdrag fra kommunen og andre aktører utføre tjenester som bidrar til vekst og utvikling i næringslivet
 • Initiere og drive konkrete prosjekter og tiltak innenfor foreningens formål
 • Arbeide for at både helårsbefolkningen og turister bruker lokale tilbud og tjenester
 • Fremforhandle rabatter på profilering og andre tjenester for foreningens medlemmer
 • Yte tjenester til enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer etter nærmere avtale
 • Arrangere møter og nettverkstiltak som kan bidra til et godt samarbeid mellom medlemsbedriftene og styrke deres kompetanse og konkurranseevne
 • Støtte medlemmenes interesser i spørsmål som berører dem
 • Være næringslivets kontakt-, hørings- og samarbeidsorgan mot kommunens politiske og administrative organer og arbeide for rammebetingelser til beste for alle deler av næringslivet i kommunen
 • Avholde regelmessige samarbeidsmøter, minimum 2 ganger pr år, mellom foreningens styre og Bamble kommune ved formannskapet (næringsutvalget)

Administrasjon

profilbilde
Mette Lilleberg
Daglig leder

Styret

Dag Carlsen style=

Dag Carlsen

Styreleder
Erik Olstad style=

Erik Olstad

Nestleder
Jan Henrik Bredsand style=

Jan Henrik Bredsand

Styremedlem
Paul Wegar Ekelund Dørdal style=

Paul Wegar Ekelund Dørdal

Styremedlem
Morgan Heia style=

Morgan Heia

Styremedlem
Ole Marthin Kristiansen style=

Ole Marthin Kristiansen

Styremedlem
Frederik Mustad style=

Frederik Mustad

Styremedlem
John Oldroyd Cheetham style=

John Oldroyd Cheetham

Styremedlem
Gunn Elisabeth Rogn-Hegge style=

Gunn Elisabeth Rogn-Hegge

Styremedlem