Næringsstrategi og handlingsplan i Bamble

Næringsstrategi og handlingsplan i Bamble

25.05.23 14:08 av Mette Lilleberg

Bamble kommune skal være en fremoverlent og næringsvennlig kommune, hvor det er attraktivt å drive næring og etablere bedrifter. Samtidig skal Bamble kommune være et godt sted å bo og arbeide, og et spennende sted å besøke. Bamble skal være kjent for vakker natur og skjærgård, godt tilrettelagte friluftsområder og yrende kulturliv med gode tilbud og opplevelser gjennom hele året. For å nå disse målene må det arbeides planmessig og langsiktig.

Les mer

Kategorier