Vinnere av Service og Gründerpris 2023

Vinnere av Service og Gründerpris 2023

Serviceprisen

Vi fikk inn mange nominasjoner og det var 10 finalister igjen til slutt, og etter en intens og spennende uke ble det kåret, av publikum en vinner!

De som vant denne prisen, utmerker seg spesielt på god service og inkludering! Bedriften er en bidragsyter til inkluderende arbeid for å skape plass til alle som kan og vil bidra, både de med nedsatt funksjonsevne, en pensjonist som fremdeles setter pris på faste oppgaver i løpet av dagen. De sier selv de er hverdagspsykologer som bidrar sosialt til de som ikke har så mange nære, noe som står sterkt i hjertene til de som jobber her. Bedriften er en populær og godt likt bedrift.

Dette er en bedrift som har fått mye ros for sin fantastiske service, en fin butikk og et stort utvalg. De som jobber der er kjent for alltid å være blide, hyggelige og serviceinnstilte. Bedriften står sterkt med lokal støtte både til og fra idrettslag i Bamble kommune og ellers lokalt i nærmiljøet. Her tar de seg tid til å snakke med kundene, drikke kaffe eller ta en prat. De strekker seg langt for å hjelpe folk med å finne det de trenger, og de kjører, henter og bringer utstyr ut til folk. Butikken har også en ivrig og hjelpsom lærling som gjør en utmerket jobb og som skiller seg ut – alltid med et smil på lur, som ser alle og får kundene til å føle seg velkommen i butikken.

De blir også kalt kongene av service og det var en stor ære å få gi ut årets servicepris til brødrene Moum og Intersport på Brotorvet.

Gründerprisen

Dette er også en helt ny pris som aldri har blitt delt ut før. Målet vårt var å feire gründere som jobber hardt med å lage nye bedrifter og tjenester i kommunen vår. Samtidig vil vi inspirere andre til å tørre å starte sin egen bedrift. Vi vil vise at det er både mulig og bra å satse på egn drøm, og denne prisen er vår måte å støtte og anerkjenne de som bidrar til vekst og nyskaping lokalt.

Det kom inn ca 30 nominasjoner, og det var mange gode kandidater til denne prisen.

Kriterier Grunderprisen:

  • Kandidater kan være enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter.
  • Fokus på utvikling av nye arbeidsplasser og bærekraftige forretningsmodeller.
  • Nyskaping og innovasjon vektlegges.

Fagjuryen har bestått av

Dag Carlsen BNf
Mette Lilleberg BNF
Jon Guste Pedersen Sparebankstiftelsen Skagerrak
Vigdis Hågensen Sparebankstiftelsen Skagerrak

Julie Bratland Thygesen Amedia Salg Agder og Telemark
Proventia Hans Børge Pettersen Lien

 

Den som juryen valgte er en person med et brennende hjerte for lokalsamfunnet sitt og som har  en urokkelig tro på det han gjør og en stor gjennomføringsvilje - han har en evne til å skape arbeidsplasser og et miljø utenfor etablert sentrum.

Årets vinner av gründerprisen kommer ifra Vest Bamble, og han fortjener stor anerkjennelse for sin innsats. Med hardt arbeid og dedikasjon har han transformert lokalområdet ved å etablere nye butikker og servicetilbud. Dette har ikke bare beriket samfunnet med flere valgmuligheter, men også skapt jobber og fremmet lokalsamfunnets økonomi. Hans initiativ vitner om ekte gründerånd og et hjerte for lokalsamfunnet. Hans prosjekter, som balanserer innovasjon med praktisk nytte, har gjort en betydelig forskjell i hverdagen til folk i Vest Bamble, og gjenspeiler viktigheten av lokale gründere som jobber for å forbedre sine samfunn

Det var en stor ære å kunne gi ut årets gründerpris til Stian Garstad! Kjent for mange, og spesielt for SG handel og Måjohamat på Feset.

En stor takk til Sparebankstiftelsen Skagerrak som har gjort dette mulig på kort tid og i vårt første driftsår. Proventia ved Hans Børge P Lien som har bistått og kommet med sine gode innspill og råd. Amedia Salg Agder og Telemark ved Julie Bratland Thygesen har kjørt alle kampanjer på digitale annonser som gjorde det mulig å få spredt budskapet og skape engasjement.