Frokostmøte

Frokostmøte

Publisert av Mette Lilleberg den 30.01.24.

Vi hadde frokostmøte med ca 50 fremmøtte på Quality Skjærgården nå i januar. Vi fikk servert en nydelig frokost som vanlig i restauranten på Skjærgården. 

Vi hadde invitert Yvonne Aasebø fra Edge Branding, et innovativt firma som tilbyr markedsføring og merkevarebygging for bedrifter. Vi fikk høre et engasjert innlegg og noen spennende tips og eksempler på hvordan man kan skape en sterk og tydelig merkevare i dagens konkurranseutsatte marked. Det var et lærerikt og inspirerende møte som ga oss en del tips.


Tim Kronborg fra Frier Vest Holding as holdt et inspirerende innlegg fra vårt nye store satsningsområde ute på Frier Vest; Norges mest attraktive område for fremtidsrettet nærings- og industrietablering. Dette er så stort industriområde som virkelig vil sette Bamble og Grenland på kartet. Her er det full aktivitet med gravere og 3 dumpere går kontinuerlig – 8 000 fm3 – flyttes hver dag samt 2 stk 90 tonns lang gravere som fyller ut i sjøen. Mellomlageret av masser er p.t. på 1,6 mill am3. Så her er det vanvittig med masser

Vi fikk se illustrasjoner fra hvordan industriområdet vil se ut med fabrikken til Vianode som har skrevet opsjonsavtale med Frier Vest. Etter som vi fikk høre så er Frier Vest det eneste området Vianode vil bygge fabrikk i Europa. Så her er det bare å krysse fingrene for at Vianode kommer – det vil gi mange nye arbeidsplasser i Bamble. Området utvikles av et eget underselskap, Frier Vest Asdal AS, hvor entreprenørselskapet Hæhre er medeier, sammen med Frier Vest Holding AS. Altså et offentlig/privat samarbeid.  Anleggsarbeidet er i gang, og er faktisk Norges største masseforflytning av stein. Arbeidet utføres av Hæhre. Det er et krevende massehåndtering med mye overskuddsmasse Foreløpig målsetting er å ha området klart for bygging Q1 2025, men dette må tilpasses Vianodes behov

Frier Vest Havneterminal – Ny Smart havn.  Utfylling og anleggsarbeidet er i gang, med målsetting om å overføre all container trafikk fra Tangen terminalen i Brevik i løpet av 2025/26 dette vil da være første fase i en større utbygging.  Havna vil, over tid, bli bygget ut som en moderne «Smart Havn» med mulighet for autonomi og alternative energikilder.  Utbyggingen vil foregå trinnvis, og vil avhenge av finansiering og tilgang på kapital. Fortsatt dialog med Statsforvalter rundt endelig utfyllingsmetodikk, denne prosessen kan bli tidskritisk.

Som vanlig på frokostmøtene våre har vi medlemmer som kan presentere seg om de ønsker det, og denne gangen var det Telemark Bedriftsidrett ved Thomas som presenterte seg. 

Det var interessante temaer vi tok opp på dagens frokosmøte og det kom spørsmål fra engasjerte medlemmer. Vi takker for et godt fremmøte.