Vårt første Kick - Off

Vårt første Kick - Off

Publisert av Mette Lilleberg den 02.05.23.

Her var vi ca 100 deltagere med god bredde fra næringslivet, politikere og fra administrasjonen i Bamble kommune. Vi ønsket å samle hele næringslivet for å endelig kunne starte arbeidet vårt med foreningen. Vi har pr dags dato 41 innmeldte medlemmer og vi håper at flere nå vil se viktigheten ved  å stå sammen, dra lasset sammen og spille hverandre gode, enten om det små bedrifter eller store. Alle er like viktige!

Det skjer mye i Bamble fremover så her må vi være på!

Dagen ble åpnet av Ordfører Hallgeir Kjeldal og næringssjef Hege Bjørnerud
Bamble kommune er en viktig støttespiller for oss og vi ser frem til å utvikle og fremme næringslivet sammen.

 

Jon Guste-Pedersen fra Skagerrak Stiftelsen holdt en presentasjon om deres arbeid og tanker. Skagerrak stiftelsen er en viktig del av vårt lokalmiljø og en stor støttespiller for Bamble Næringsforening. Skagerrakstiftelsen har sitt utspring fra Skagerrak Sparebank og har sitt primære handlingsområde her i Bamble og i Kragerø. Skagerrakstiftelsen skal i fremtiden bidra positiv og være en aktiv støttespiller i lokalsamfunnene. Skagerrak Sparebank har gjennom en årrekke vært en viktig støttespiller og bidratt til betydelige beløp til lag og foreninger, samt gode prosjekter.

Stiftelsen har som visjon om å bidra aktiv til positiv samfunnsutvikling i Bamble og Kragerø med verdiene sine: engasjerte – samfunnsbyggende – langsiktige og åpenhet

 

Jan Ludvig Andreassen, sjefsøkonom i Eika holdt et innlegg om dagens økonomi i Norge på en ganske så artig og særdeles interessant måte. Her fikk vi en innsikt i trender og hans meninger om verdens økonomien. Og for mange av oss som ikke er så interessert i tall og finans gjorde han det på en så morsom måte at alvorlige saker ble til tider veldig morsomt. En ser ikke så dystert på fremtiden i.h.t krig eller rentehevinger med hans vinklinger på saken. Så dette er å anbefale om en vil ha et artig innslag om økonomi.

Vi la opp til minglepause fordi det er viktig for oss at vi møtes og snakker sammen, Bamble kommune er liten, og mange kjenner hverandre, men her treffer en næringslivet i alle bransjer og kan knytte kontakter med bedrifter du ikke møter til vanlig. Kanskje får du vite ting du ikke visste at du ikke visste.  Og alle er vi opptatt av det samme, nemlig vekst og at vi skal lykkes. Og lykkes gjør vi -sammen!

 

Det er mange av oss som har vært på mye konferanser vet det kan bli litt glissent på slutten, men med det fyrverkeriet som var siste post på agendaen opplevde vi at nesten alle satt igjen – og for en avslutning på en så flott dag! Jan Erik Larssen holdt det gående på inn og utpust i 1 time og det var ingen som IKKE lo. Når tilbakemeldingene etterpå var at folk var slitne pga de lo så mye, ja da vet vi at vi lyktes.

Jan Erik er genuint opptatt av Bamble og hans største ønske er å flytte hit. Han fortalte med stor glede over alt det fine vi har her og at vi skal være stolte av Bamble, han dro inn ulike bedrifter som var i salen og mannen hadde virkelig gjort sin research. Så med hans latter, engasjement og positivitet ble dette for oss i Bamble Næringsforening en fantastisk start på vårt arbeid for næringslivet.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på selve dagen og gjennomføringen, og vi vil  fremover ha ulike møteplasser gjennom hele året for å styrke vårt nettverk i Bamble.