Service og Gründerpris 2023

Service og Gründerpris 2023

Publisert av Mette Lilleberg den 16.11.23.

I samarbeid med Sparebankstiftelsen Skagerrak, Proventia og Amedia vil vi dele ut en service og en gründerpris. 

Begge prisene blir delt ut sammen med Bamble kommune 13 desember på Quality Skjærgården Hotel - dette blir Bambles festaften med utdeling av Kulturprisen 2023, byggeskikkpris, idrettsstipend m.m.

 

Her kan dere nominere

 

Serviceprisen

Nominer din favoritt ut fra de gitte kriteriene. 10 finalister går videre til en finale hvor publikum igjen stemmer frem en endelig vinner! 

Kriterier serviceprisen:

 • Bedriften har medarbeidere som opptrer imøtekommende og setter kunden i sentrum.
 • Medarbeidere med god kunnskap om bedriftens varer/tjenester.
 • Medarbeidere / bedrift som gir kunden mer enn forventet.
 • Bedriften har medarbeidere som kjenner sitt nærområde godt ved å kunne gi anbefalinger til sine kunder om opplevelser og tjenester i kommunen.
 • Bedriften bidrar positivt for sitt lokalmiljø.
 • Den som nominerer, må kort begrunne hvorfor de gir sin stemme til nettopp den bedriften.

Hovedvinner vinner 25.000,- fra Sparebankstiftelsen Skagerrak og et bilde fra den lokale kunstneren Nina Mo.

Gründerprisen

Nominer din favoritt ut fra de gitte kriteriene.

En Fagjury med to representanter fra Bamble Næringsforening, to representanter fra Sparebankstiftelsen Skagerrak, en representant fra Proventia og en representant fra Amedia Telemark og Agder kårer en vinner ut fra nominasjonene som kommer inn.

Kriterier Grunderprisen:

 • Kandidater kan være enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter.
 • Fokus på utvikling av nye arbeidsplasser.
 • Nyskaping og innovasjon vektlegges.
 • Mottakeren har fokus på bærekraft og bidrar til det grønne skiftet.
 • Alle kan foreslå kandidater, forslag må begrunnes.

Hovedvinner vinner 25.000,- fra Sparebankstiftelsen Skagerrak og et bilde fra den lokale kunstneren Trine Narten Enkerud.


Nina Mo og Trine Narten Enkerud donerer hvert sitt bilde.