Nyhetsbrev september

Nyhetsbrev september

Publisert av Mette Lilleberg den 04.09.23. Oppdatert 06.09.23.

Vi bruker mye tid på medlemmene våre og vi er ute på besøk ett par ganger pr uke. Vi er også ute på  besøk sammen med ordfører, varaordfører og næringsavdelingen.  Det er flere som har meldt seg inn og vi har nå over 80 medlemmer fordelt på en del ulike bransjer. Det er også hyggelig at flere tar kontakt for å melde seg inn. 

Vi har hatt en kartlegging av alle medlemmene våre og det som kommer tydelig frem er at de aller fleste er opptatt av nettverksbygging og felleskap for næringslivet. De er også selvfølgelig opptatt av næringspolitiske saker og styrking av Bamble som region. Når vi gjør en slik kartlegging er det først og fremst for å legge vår strategi fremover i vårt arbeid, og legge trykk på det som viktig for medlemmene. 

Bamble Næringsforening skal være talerøret inn mot kommunen og vi skal jobbe for å styrke næringslivet, vi skal være synlige og vi skal levere resultater.

Daglig leder har månedlige møter med næringssjefen i kommunen, samt kommunal sjef for samfunn. Vi har i tillegg månedlige møter med Nav Bamble, sammen med næringssjefen. Dette er viktige arenaer og vi har gode samtaler med ønske om å styrke næringen i kommunen. Vi samarbeider mye, og vi arrangerer nå frokostmøte sammen 19.9.

Det er mange som ønsker seg ulike nettverk og BNF ønsker å bidra til at de ulike setter seg sammen i ressursgrupper, og i felleskap jobber sammen. Her kan det også jobbes på tvers av ulike bransjer.

Etter kartleggingen ser vi at en del ønsker seg kveldsmøter så vi vil se fremover ut året hvordan vi vil legge dette opp fra januar av. Det vil være 2 felles frokostmøter årlig sammen med Nav Bamble og næringsavdelingen – et i januar / februar og i september.

Vi vil arrangere medlemsmøte og frokostmøte annen hver måned resten av året for BNF – så vil vi vurdere hvordan vi gjør det fra januar.

Det vil bli mye aktivitet fra januar av, og vi ønsker å være med på ulike aktiviteter sammen med kommunen, noe av det vi vil jobbe med er Industri uka og bedrifts safari rundt i Bamble.

Det er viktig for oss i BNF å lytte til medlemmene og er det saker som dere mener er viktige å ta opp i styremøtene våre, kan dere se oversikt over styremøtene og sende innspill senest en uke før. Og er saker dere mener vi bør engasjere oss i så send oss gjerne en mail 

BNF var med kommuneadministrasjonen og politikerne ned på Arendalsuka og standen for Grenland var godt besøkt. Næringskonsulenten vår tok en vakt der og fikk snakket med en god del mennesker.  Grenlands arrangementene var interessante og fullbooket, så det ble fin dag! Og en bra paneldebatt med fire avtroppende ordførere! 

Nyhetsbrevet vårt vil bli sendt ut  første onsdag hver måned .Er det saker  dere vil at andre skal vite om, så send en mail med info så legger vi det med. Og ønsker dere som medlemmer en presentasjon av deres bedrift er det bare å ta kontakt.