Næringstilskudd til energitiltak

Næringstilskudd til energitiltak

Publisert av Mette Lilleberg den 01.08.23. Oppdatert 02.08.23.

Ordningen gjelder for ny montering/innstallering/innkjøp av solcelleanlegg, overgang til LED-lys og /eller andre energieffektiviserende tiltak til varig reduksjon i strømforbruk og strømutgifter.


Leietagere kan også søke i samarbeid med huseiere. Leietager sin andel kan dekkes med inntil 50 prosent maks kr 50.000 eks. mva.
Ordningen vil ikke bli avkortet dersom det finnes tilsvarende tiltaks ordninger, f.eks. statlige støtteordninger. Det gis tilskudd på inntil 50 prosent av kostnaden pr. søker, avgrenset til kr. 85.000 eks. mva.


Kriterier for å kunne søke
- Aktive selskap som har registrert næringsvirksomhet, uansett bransje. (Næringsoppgave for 2022 må være levert til Bamble kommune.)
- Bedriftenes planlagte energisparende tiltak må søkes om, og godkjennes FØR tiltaket påbegynnes.

Ordningen gjelder ikke:
- Dersom det drives næringsvirksomhet fra bolighus på privat boligadresse, og/ eller det gis nasjonal støtte over strømregningen.
- Den har ikke tilbakevirkende kraft på igangsatt eller ferdigstilte tiltak.
Ordningen åpner for søknader fra og med 2. august 2023, og ligger åpen for søknader frem til alle midler er fordelt, eller til 31.12.2023.
Her søker du