Frokostmøte november

Frokostmøte november

Publisert av Mette Lilleberg den 27.11.23.

Vi hadde ca 50 påmeldte til vårt frokostmøte på Skjærgården. Det er hyggelig at så mange setter av tid til å komme i en veldig hektisk hverdag. 

På agendaen hadde vi presentasjon av vår nye kommunedirektør Steinar Hansen og vår nye ordfører Jon Pieter Flølo.

Medlemmene våre er opptatt av samarbeidet mellom næringslivet, administrasjon og politikerne så vi var takknemlige for at de i den hektiske perioden de nå er inne i, kunne sette av noen timer sammen med oss. 

Vi startet møtet med en times frokost og hyggelig prat. 

Kommunedirektør Steinar Hansen holdt et engasjerende og informativt innlegg. Han fortalte om seg selv og han snakket veldig varmt om Bamble, så vi har fått en kommunedirektør som er godt kjent i Bamble fra tidligere. Han har også i tidligere jobber hørt mye positivitet om kommune administrasjonen og kommunen vår. Bamble markerer seg!  Han var også opptatt av et godt samarbeid og vi ser frem til å jobbe godt sammen med administrasjonen fremover. Han utfordret næringslivet iht inkludering og å se menneskene og ikke bare på CV  - En veldig engasjert kommunedirektør og engasjerte medlemmer! 

 

Ordfører Jon Pieter Flølo og varaordfører Lars Inge Rønholt holdt et innlegg sammen og de skapte god stemning - her gikk det også mye på samarbeid mellom næringslivet og den politiske ledelsen. Det vil bli satt av en time i hvert formannskap til næring så vi vil få muligheten til å fortelle om hva vi gjør og hva som rører seg i næringslivet fremover.  På mandager vil også ordfører være tilgjengelig for næringslivet på rådhuset. Næringsforeningen skal være et høringsorgan og politikerne var opptatt av å inkludere oss i prosesser. 

 

Plan B it og Quality Skjærgården Hotel som er medlemmer i Bamble Næringsforening fortalte om bedriftene sine! Plan B it driver med gjenbruk av datamaskiner, ipad og telefoni. Så her kan en gjøre gode kjøp! 

Quality Skjærgården pusser opp rommene sine, flere og flere er nå ferdige, og det har blitt delikat og lekkert. Tema for rommene er natur, vann, sand og vind. Hele prosjektet skal være ferdig i januar. Nå er det julebord hver helg og familie julebord hver søndag frem til hotellet stenger 17 desember.  Det er godt med besøk i den nyoppussede badeparken. 

 

Vi takker for et veldig bra og engasjerende møte ! Neste medlemsmøte er 15 desember kl. 17.00