Bamble Næringsforening er i gang!

Bamble Næringsforening er i gang!

Publisert av Erik Olstad den 13.03.23. Oppdatert 22.03.23.

Næringslivet i Bamble har lenge hatt et større behov for en mer kraftfull organisasjon der medlemmene kan søke hjelp og veiledning og ikke minst være en pådriver overfor offentlige myndigheter når det gjelder næringspolitikk, sier Dag Carlsen som er styreleder i den nye felles næringsforeningen i Bamble.

Bamble kommunes vedtak om å gi økonomisk støtte til drift av en felles næringsforening, har gjort det mulig å ansette en daglig leder, spesielt etter at Skagerrak Sparebankstiftelsen også ga tilsagn om betydelig økonomisk støtte.

Betingelsen fra kommunens side var at de to næringsforeningen ble samlet til en organisasjon. Denne prosessen ble gjennomført på ettersommeren i fjor og et nytt styre ble valgt. Det ble da valgt et svært kompetent styre med veldig flinke folk differensiert i forhold til geografi innad i Bamble og i forhold til virksomhetstypen de driver. Det gir oss et godt utgangspunkt for å gi nytt liv i nærings- arbeidet i Bamble, sier Dag.

De økonomiske tilskuddene fra kommunen og Skagerrak Sparebanks stiftelse har gitt oss mulighet til å ansette en daglig leder, som sammen med styret skal arbeide for å fremme næringslivet i Bamble. Jeg tror behovet for en heltids stilling som skal hjelpe næringslivet med sine behov, er meget stort og har i mange år vært et stort savn.

Ved ansettelse av daglig leder i næringsforeningen vil vi profesjonalisere arbeidet og gi mulighet for medlemsbedriftene å søke hjelp i tillegg til at foreningen kan være en god sparringspartner overfor offentlige myndigheter, spesielt Bamble kommune, sier Dag.

Sammen med styret som består av dyktige og topp motiverte folk som er i arbeidslivet i dag, vil en daglig leder i full stilling, være grunnlaget for økte resultater innen næringsutvikling i kommunen.

Siden etablering av den “nye” næringsforeningen har styret jobbet iherdig for å få en fungerende forening som vil ha stor betydning i det videre næringsarbeidet. Gjennom arbeid i styret, deltaking på blant annet Vestmar-konferansen og kontakt med næringsforeningen i Grenland og Kragerø, har vi arbeidet oss fram et svært godt utgangspunkt for det videre arbeidet.

I tillegg til støtten fra kommunen og Skagerrakstiftelsen vil det på sikt også bli en kontingent fra medlemmene i foreningen. Vi tenker imidlertid å ikke innføre kontingenten umiddelbart, men heller først presentere våre planer for det videre arbeidet og gjennomføre en del arrangementer, før vi ber om medlemskontingent. Det skal ikke være slik at du umiddelbart skal få en faktura i posten dersom du nå melder deg inn i foreningen. Vi må vise resultater før vi tar betalt, sier Dag. Vi vil også legge vekt på at ingen skal unnlate å være medlem på grunn av en høy medlemskontingent. Vi skal være en støttespiller for bedriftene. Måten å få resultater på er nettopp at vi kan samarbeide og bygge på hverandres erfaringer.

 

Kick-off

27. april vil vi presentere den “nye” foreningen på et kick-off på Quality Skjærgården. Vi har valgt å legge tidspunktet til kl. 13:00 med et par-tre timers faglig program og deretter mulighet for mat/drikke og mingling.

Slike sosiale sammenkomster har stor verdi når det gjelder å bygge opp tilhørigheten i en forening. I tillegg tror vi veldig på den uformelle kontakten mellom de som driver næringsvirksomhet i Bamble. Det er faktisk det som skjer mellom og etter seansene som blir det viktigste med slike møter.

På den faglige delen av kick-offet har vi foreløpig invitert sjefsøkonom Jan Ludvig Andreassen, sjefsøkonom i Eikagruppen, og Jan Erik Larsen som er kjent fra TV-programmet Autofil.

Vi satser på at arrangementet skal være et avslappende og koselig sted der næringslivet møtes med fokus på arbeidsglede, sier Dag.

Påmelding til Kick-off kan sendes til: post@bamblenf.no eller ved direkte påmelding igjennom vår nettside. Å delta på Kick-off er gratis for næringsdrivende i Bamble.

 

Mette Lilleberg

Styret har valgt å ansette Mette Lilleberg i stillingen som daglig leder i Bamble næringsforening, sier Dag. Selv om Mette tidligere har hatt et vikariat som næringskonsulent, er stillingen hun nå skal begynne i, helt uavhengig av kommunen. Hun blir ansatt og lønnes av Bamble næringsforening og får eget kontor i 2 etg. av Sentrumsbygget i Storgata i Langesund. Dette er viktig blant annet fordi hun også skal komme med innspill overfor næringsarbeidet i kommunen og de forslag som er oppe til politisk behandling.

Jeg kommer fra en jobb i Visit Telemark, sier Mette. Der har jeg vært i fire år etter at satsingen på reiseliv i fylket ble samlet i Visit Telemark. Jeg har 28 års erfaring fra Visit Telemark og Visit Grenland. Vikariatet som næringskonsulent var svært interessant for å se Bamble fra “den andre siden”. Selv om jeg er oppvokst i kommunen, lærte jeg mye i forhold til næringslivet.

Det var spennende og lærerikt å oppleve den store spennvidden i bedriftene fra de store til enkeltpersonforetak, sier Mette. Jeg så hvor viktig det er at bedriftene blir sett og hørt og blir mindre usikre på hvor de kan få hjelp. Jeg vil prioritere arbeidet med å presentere mulighetene i Bamble for etablering av nye bedrifter. Jeg er overbevist om at i kjølvannet til de nye handelsbedriftene på Langrønningen og i framtida på Frier Vest, vil det bli grobunn for mange mindre og større firmaer, sier Mette.

Det vil ofte være slik at det ikke bare er de forretningsmessige sidene av en bedrifts virksomhet som avgjør lokalisering, mulighet for bygging av egen bolig, skoletilbudet og utbygging av det øvrige næringslivet er faktorer som får stor betydning. Jeg er også opptatt av å samle hele kommunen og ikke se på det enkelte tettsted hver for seg. Langesund, Stathelle, Valle, Vest-Bamble og Herre har alle sine særegne kvaliteter og utgjør en helhet det er vanskelig for andre å konkurrere med.

Jeg har deltatt i frivillig arbeid så lenge jeg kan huske og har gjennom arbeidet blant annet i Stathelle idrettsforeing fått et bredt kontaktnett, noe som vil komme godt med i den nye stillingen, sier Mette.

Vi er svært fornøyde med at Mette sa ja til jobben. Hun har den nødvendige yrkeserfaring og de personlige egenskapene som gjør henne velegnet til stillingen. Vi ser fram til et godt samarbeide med henne i arbeidet med å styrke næringsarbeidet i kommunen, avslutter Dag.